YHDISTYKSEN TARKOITUS

  • Yhdistyksen tarkoituksena on toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä kotimaassa ja ulkomailla.
  • Yhdistyksen tarkoituksena on palvella uskovia ihmisiä heidän sielunhoitoon ja mielenterveyteen liittyvissä ongelmissaan.
  • Yhdistyksen tarkoituksena on julistaa evankeliumia niille, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet tai ymmärtäneet, auttaa syrjäytyneitä, tukea avioliittoja ja edistää uskovien keskinäistä yhteyttä seurakuntarajoista riippumatta.
  • Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi ylläpitää voittoa tavoittelematta kristillistä lepokotia, hoitokotia, järjestää kristillisiä julistus-, opetus-, koulutustilaisuuksia ja virkistystoimintaa, harjoittaa kristillistä julkaisutoimintaa, järjestää jäsenilleen matkoja kotimaassa ja ulkomailla sekä tehdä aloitteita eri viranomaisille ja yhteisöille Raamatun pohjalta.

TOIMINTA

  • Yhdistyksen toiminta rahoitetaan uhrivaroin. Rukous on toimintamme kantava voima. Tarvitsemme rukousapua voidaksemme suoriutua tehtävästämme.

JÄSENEKSI

  • Jäsenanomuslomakkeella voit ilmoittaa halukkuutesi tulla yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi. Varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen periaatteet, maksaa jäsenmaksunsa ja jonka yhdistyksen johtokunta katsoo soveliaaksi edistämään yhdistyksen tavoitteita. Jäsenhakemukseen tulee hankkia yhden johtokunnan jäsenen puolto.
  • Vuotuinen jäsenmaksu on 25€/hlö ja avioparilta 35€.
  • Kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa taloudellisesti tukea yhdistyksen toimintaa.
  • Pankkisiirtolomakkeeseen tulee merkitä maininta, onko kyseessä jäsenmaksu vai kannatusmaksu. 
  • Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä

KUTSU

Jos koet Jumalan kutsun elämässäsi tällä hetkellä, niin voit lukea neljä hengellisen elämän tosiasiaa