Neljä hengellisen elämän tosiasiaa

1. Jumala rakastaa sinua.

Hän on tarkoittanut sinut elämään yhteydessään.

Mistä tiedät, että Jumala rakastaa sinua?

Jeesus sanoo: 'Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä'.  Joh.3:16

Jumala on tarkoittanut sinut elämään yhteydessään. Jeesus sanoo: Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.  Joh.10:10

Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.  Joh.17:3

Miksi monilta ihmisiltä puuttuu yhteys Jumalaan?  Katso

 

 

© Campus Crusade for Christ